استریلایزر

  • استریلایزر مدل SL350

    استریلایزر مدل SL350

    استریلایزر جهت استریل نمودن لوازم مانند پنس، چاقو و ... در محیط کار هود کشت باف...