قفسه نوری کشت گياه سه طبقه مدل SHELF-3PG

 • قفسه های نوری

  •  
  •  
  • • لامپهای خاص فلورسنت با طيفی شبيه به نور خورشيد خاص کشت گياه
  • • بالاست های الکترونيکی جهت افزايش و کاهش نور از 1% تا 100% (Optional)
  • • تايمر اتوماتيک 24 ساعته جهت کنترل روز و شب
  • • تجهيزات حرارتی و برودتی محل استقرار قفسه قابل حمل
  • • ارتفاع کشت حداقلcm 30 - حداکثرcm 60
  • • 12 عدد سبد مخصوص نگهداری ظروف کشت گياه در دستگاه
  • • ساپورت های مخصوص افزايش و کاهش فاصله و شدت نور
  • • در سه طبقه با قابليت تغيير ارتفاع کشت
  • • کاهش مصرف انرژی به ميزان 30 %