استریلایزر مدل SL350

 • استریلایزر:
   استریلایزر جهت استریل نمودن لوازم مانند پنس، چاقو و ... در پنس، چاقو بافت گیاهی در دمای 250 درجه تولید شده است. نوآوری صورت گرفته در این طرح استفاده از گلاس بید جهت استریل نمودن لوازم است که باعث حذف استفاده شعله در زیر هود می شود.
 • استریلایزر :

   

  • •محدوده دما از 50 تا 250 درجه سانتي گراد
  • •ارتفاع محفظه استریل 14 سانتیمتر
  • •داری کنترل PID ساخت کره
  • •دارای محفظه داخلی استیل
  • •جهت استریل کردن فوری لوازم آزمایشگاهی