اتوکلاو SB25

 • اتوکلاو SB25:

  •  
  • •دارای حجم  25 لیتر
  • • مجهز به تایمر دیجیتال
  • • کنترل دما در محدوده 0 تا 135 درجه
  • • دارای دیگ 3 میل استیل